3D-visualisering och bilder

3D-modeller av hus och mark, exeriöra och interiöra visualiseringsbilder, planlösningar, "flygvyer" m m. Fotorenderade, mer realistiska bilder eller enklare bilder i tidiga skeden eller sketchbilder.

Cad-program: Archicad
Renderingsprogram: Twinmotion, Artlantis
Bildbehandling: Photoshop


Arkitekttjänster

  • 2D-ritningar och 3D-modeller
  • Bygglovsritningar, uppritning idéskisser, planlösningar, lokalanpassningsprojekt, illustrationsplaner, köks- och badrumsuppställningar mm
  • Bofaktablad, färgläggning illustrationsplaner mm
  • Digitalisering äldre ritningshandlingar.
  • Uppmätning
  • Underkonsultuppdrag hos arkitekter

Kunder

Arkitekter, bostadsutvecklare, byggföretag och privatpersoner med flera.


Företaget innehar konsultansvarsförsäkring enligt branschavtal ABK 96/AK 09 Allänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsbranschen.